Değerlerimiz

İnsanlara ve dünyaya faydalı teknolojik ürünler sunmayı amaçlayan Figensoft için temel ilke “Yardım”dır. Ürettiği anlamlı ve kolaylaştırıcı ürünlerin yanı sıra paydaşlar ve iş birlikleriyle yardım ilkesini uygulamaya çalışır. Sürdürülebilir büyüme vizyonuyla hareket eden Figensoft, hızlı, yenilikçi ve dürüst hizmet ilkelerini ortaya koyar.
figensoft

Yardım Etmek

Müşterilerimize yardım eden hizmet ve ürünler yaratırız. Figensoft üyeleri olarak birbirimize yardım ederek müşterimize değer katarız. Kazandıklarımız ile dış dünyamıza da yardım etmek hedefimizdir.

Dürüstlük

Müşterimize karşı her zaman dürüstüz. Çalışanlar birbirine karşı her zaman dürüst davranır.

Açıklık

Müşterimize karşı sadece dürüst değil aynı zamanda açık oluruz. Bilgiyi gizlemeden şeffaf olarak yaklaşırız. Çalışanlar birbirine karşı açık davranır. Bilginin sorulmasına gerek kalmadan paylaşım yapılır. Sorunlardan kaçmaz, üzerine gideriz.

% 101 Müşteri Memnuniyeti

Müşterimize karşı kusursuz olmayı hedefleriz. Müşterimize karşı kusur yaparsak % 100 memnuniyeti sağlayamayacağımızı biliriz. % 100 memnuniyet sağladığımız müşteriye bir artı değer eklemeye çalışırız.

Büyümek

Yüksek büyüme hızını sürdürülebilir kılmaktır. Büyüyerek müşterilerimize ve çalışanlarımıza yeni değerler üretmektir.

Yenilikçi

Farklı ve ilk olan ürünler ile pazarda üstünlüğümüzü sürdürmektir.

Hızlı

Hem yeni ürünler yaratmada hem de mevcut ürünlerde hizmet vermede en hızlı olmaktır.

Çalışan gelişimi

Çalışanlarımız müşteriye hizmet veren kaynağımızdır. Onların yetkinliği en üst derecede tutmayı sağlamak için eğitime önem verir ve katkı sağlarız.

Uyumluluk

Türkiye’deki ve iş yaptığımız ülkelerdeki yasalara uyarız.

Sürekli İyileştirme

Kalite ve bilgi güvenliği konularında yönettiğimiz sistemin etkinliğini sürekli iyileştiririz.

Gizlilik

Müşterilerimizin gizli olarak gördüğü bilgileri devletin zorunlu tuttuğu durumlar haricinde paylaşmayız.
figensoft w
gsma